Viryayoga

 

Viryayoga är en dynamisk yogaform med fokus på biomekanik (rörelselära) och filosofi, framtagen av Nordiska Yogainstitutet. Den har som mål att vara en modern och lärande yoga, som kombinerar modern forskning om fysioterapi, rörelselära och psykologi med yogafilosofins tusenåriga rötter.

Virya betyder entusiasm på sanskrit och det är just tanken med viryayoga: att bringa kraft och energi! 

Oavsett om det är en rehabklass eller en dynamisk flödesklass så innehåller varje lektion fyra grundkomponenter:

  • Fokus på biomekanik, med ett fysiskt tema där vi lär oss hur vi kan använda och belasta kroppen på ett hälsosamt sätt.

  • Filosofiskt tema, som till exempel kan vara inspirerat av någon klassisk yogaskrift eller ett tankekorn hämtad från vardagen.

  • Glädje, ”kom som du är” – yoga är kul!

  • 10 moduler som säkerställer att vi arbetar med hela rörelseapparaten och får en allsidig praktik.

Läs mer om viryayoga och dess metodik hos Nordiska Yogainstitutet

Virya Rehabyoga 

Rehabyoga är en av flera inriktningar inom viryayogan. Den har ett fokus på aktiv rörelse utifrån ett rehabiliterande och skadeförebyggande tillvägagångssätt, med utgångspunkt i varje persons förutsättningar. Den använder sig av fysiska övningar, andningsövningar, kroppsfokuserad mindfulness och meditation som verktyg för att behålla och förbättra funktionsförmågan i vardagen.

Rehabyogan utgår ifrån Viryayogans systematiska metodik och har tagits fram av ett team med fysioterapeuter, läkare, specialistsjuksköterskor och yogalärare.